Twój pierwszy krok w nawodnieniach - koncepcja

Specjaliści ŁUKOMET-u mając najbogatsze w kraju doświadczenie w nawadnianiu upraw polowych są w stanie przedstawić koncepcję nawadniania każdym systemem, każdą technologią, każdej uprawy i każdego pola - pod warunkiem posiadania dostępu do wody i sprecyzowania przez klienta odpowiedzi na wiele istotnych w tym zakresie pytań zawartych w „Ankieta”

 
Dla opracowania koncepcji wystarczy nam starannie i dokładnie opracowana Ankieta przesłana wraz z planami (rysunkami) pocztą – nie musisz przyjeżdżać !!! Na podstawie tej ankiety przedstawimy bezpłatnie (telefonicznie, faksem lub pocztą) propozycję rozwiązania tematu z oszacowaniem przybliżonych kosztów. Jeżeli przedstawiony system (urządzenie lub maszyna) i jego koszt pokrywają się z Twoimi oczekiwaniami – możesz inwestować w doradztwo lub koncepcje lub po prostu dokonać zakupu.
Jeżeli nie chce Ci się opracować ankiety lub uznasz, że dla opracowania prawidłowej „koncepcji”, niektóre tematy z „ankiety” należy przedyskutować w ŁUKOMET lub potrzebna jest wizja lokalna w Twoim gospodarstwie to skorzystaj z  „Doradztwa”, my możemy wszystko ustalić sami lub wspólnie z Tobą - ale może to być (chociaż nie zawsze musi) dla Ciebie kosztowne, zwłaszcza kiedy zażyczysz sobie naszej wizyty. My widzieliśmy setki pól i różnorodnych upraw. Sądzę, że nic nas u Ciebie nie zaskoczy. Natomiast wizyta w ŁUKOMET w Całowaniu może być interesująca; bo można zobaczyć tutaj większość urządzeń z oferty - nawet w pracy.
 
Opracowana na piśmie koncepcja będzie zawierała:
  1. Dane zebrane w ankiecie przez klienta na podstawie których opracowano koncepcję
  2. Uzupełniające założenia jakie należało poczynić aby można było przedstawić koncepcję
  3. Wymagania jakie należy spełnić aby system mógł właściwie pracować
  4. Propozycję rozwiązania tematu, wskazanie najwłaściwszego systemu, wskazanie zalet i wad
  5. Wykaz maszyn, urządzeń i materiałów. Przybliżony koszt całości.
  6. Wykaz koniecznych prac towarzyszących z oszacowaniem ich kosztów
  7. Opis sposobu posługiwania się systemem.
 
Koszt takiej kilkustronicowej koncepcji (np. niezbędnej do wykonania operatu wodnoprawnego) sporzą­dzonej na podstawie danych przekazanych na piśmie w „ankiecie” (lub ustnie w trakcie wywiadu wg stawek „doradztwo”) wyniesie dla jednego systemu 1000 zł +VAT. Jeżeli klient zażyczy sobie kilka wariantów np. desz­czownia mostowa, deszczownie szpulowe, nawodnienie kropelkowe, to koncepcja do każdego innego sys­temu będzie kosztowała dodatkowo po 500 zł +VAT. Jeżeli klient sobie życzy aby dla opracowania koncepcji być u niego, dane zebrać samemu, skonfrontować dane w terenie; to pociągnie to za sobą dodatkowe koszty według stawek „doradztwo”. Zapłata za koncepcję będzie zafakturowana ale jej suma będzie odjęta częściowo lub w całości przy fakturowaniu zakupionych w ŁUKOMET urządzeń. Doradztwo i koncepcja sumują się i aby nie ponieść ich kosztów należy zakupić w ŁUKOMET system na­wadniający o wartości 33 razy większej od poniesionych kosztów doradztwa i koncepcji razem wziętych.
Wartość faktur za doradztwo i koncepcję odliczamy od faktury za sprzęt do 3% wartości sprzętu.
 
 

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.