D100 - ŁUKOMET

Pompy wielkiej wydajności spalinowe popowodziowe

Pompy wielkiej wydajności spalinowe popowodziowe
Producent: Łukomet
Model: D100, SQ150
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownia służy do popowo­dziowego pom­powania z terenów zala­nych, przepompowy­wania sta­wów, na­wodnień zalewowych. Pom­pownia przezna­czona jest do pom­powania z ujęć powierzch­niowych gdzie lustro wody nie opada niżej jak 6 m od stanowiska pompy. Niezastą­piona jest tam, gdzie po­trzeba pom­pować z dużą wydaj­no­ścią a nie ma energii elek­trycznej lub nie­możliwy jest  pobór mocy na poziomie kilku­dziesięciu kilo­watów.
 
Budowa i kompletacja
Pompownia montowana jest na jednoosiowym podwoziu wykonanym z wielkogaba­rytowych profili zamkniętych stanowiących zbiornik paliwa o po­jemności 240 l. Po­siada resorowaną, hamowaną oś, za­czep kulowy z hamul­cem najazdowym i ręcznym,  oświetlenie dro­gowe do transportu za pojazdem samo­chodowym lub ciągnikiem rolniczym. Podwozie ma tele­skopowo wysu­wane nogi podporowe stabilizujące urzą­dzenie podczas pracy. Koła o wymiarach 205R14C. Na podwoziu za­montowany jest silnik wysokoprężny UR­SUS-PERKINS trzycylindrowy o mocy 35 kW, sprzę­żony ela­stomero­wym sprzę­głem z jednostopniową pompą odśrodkową ROVATTI. Do zawadniania pompy głównej służy ręczna pompa membranowa. Układ ssący f200 z szybkozłączami typu BAUER złożony jest z półela­stycznego węża PCV dłu­gości 2 m, rury długości 3 m, łukowego kosza ssącego z zaworem stopowym. Po stro­nie tłocznej pompa wyposa­żona jest w dwa króćce 110 STORZ z zaworami odcinającymi. Układ auto­matyki zabezpiecza przed awarią co umożliwia pracę pompowni bez nadzoru.
Rozruch elektrycznym rozrusznikiem. Chłodzenie pły­nem, wentylator wydmuchowy. Filtr powietrza suchy. Wodna chłodnica oleju silnikowego. Całe wyposażenie (do transportu) mieści się na ramie pompowni. 
 
 Parametry pracy
 
OBROTY
[1/min]
l/min 3500 4000 4500 5000
m3/h 210 240 270 300
1600 H [m] 16 15 13  
N [kW] 10 11 12  
1800 H [m] 20 19 18 16
N [kW] 14 15 16 17
2000 H [m] 25 24 23 21
N [kW] 18 19 20 21
2200 H [m] 31 29 28 26
N [kW] 23 24 25 26
 
Dane techniczne                                                         
 
Długość                     3200 mm,
Szerokość                   1800 mm,
Wysokość                   1650 mm.           
Masa bez paliwa          760 kg
Typ silnika                  3250
Typ pompy                 S3QN 150E
 
 
Parametry
Podstawowe
Wydajność [m3/h]:240
Wysokość ssania [m]:6
Masa [kg]:760
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.