D300 - Honda

Pompownie spalinowe HONDA

Pompownie spalinowe HONDA
Producent: HONDA
Model: D300
Opis produktu

Przeznacze­nie

Pompy spalinowe HONDA służą do pom­powania wody ze zbior­ników po­wierzchnio­wych a nawet studni, w których lustro wody nie opada poniżej 6m. Pompy z uwagi na sze­roki zakres parametrów w strefie małych i śred­nich wy­dajności i ci­śnień przeznaczone są do wszel­kiego rodzaju nawodnień, zarówno deszczownianych, zra­sza­czowych, kropelko­wych a głównie zale­wowych jak również do pompo­wań w ekstre­malnych warunkach np.: powódź, pożar. Pompy dużej wydaj­ności tolerują zanie­czyszczenia szla­mowe.

Bu­dowa i za­sada działa­nia

W lek­kiej stalo­wej ramce zamoco­wany jest mono­blok profesjonal­nego, cztero­suwo­wego, jednocylin­dro­wego sil­nika benzyno­wego i odśrodko­wej, jedno­wirni­ko­wej, pompy samozasysa­ją­cej. Do rozru­chu sil­nika służy ręczna szar­panka. W komple­cie fabrycz­nym jest plasty­kowy kosz ssący i króćce do przy­łącze­nia węży ssą­cego i tłocz­nego. Zbior­nik pa­liwa wy­starcz na kilka go­dzin. Silnik posiada czujnik wyłączający silnik przy niskim poziomie oleju. Pompa zasysa wodę z głębokości nie większej jak 8 m.

 
Dane tech­niczne
Nr kat.     Typ     Moc silnika     Zużycie paliwa     Masa     Wymiary [mm]    Króćce S / T
D220 WB20X 4,0 KM 1,2 l/h 21 kg 455 x 365 x 420 2” / 2”
D220 WB30X  5,5 KM 1,4 l/h 28 kg 510 x 400 x 455 3” / 3”
D220  QP-402 8,0 KM 1,8 l/h 59 kg 695 x 495 x 645 4” / 4”
D220  WH 20 5,5 KM 1,4 l/h 24 kg 520 x 400 x 450 2” / 2”
D220 WH75 (QP-205S) 5,5 KM  1,4 l/h 28 kg 545 x 410 x 490 2” / 2”
D220 WH90 (QP-205SX) 5,5 KM 1,4 l/h 28 kg 545 x 410 x 490 2” / 2”
D220 QP-402S 8,0 KM 1,8 l/h 59 kg 695 x 495 x 645 4” / 4”
HONDA ma w swojej ofer­cie olbrzymią gamę pomp zwłaszcza o małych ciśnie­niach i dużych wydajno­ściach. Dobór najwłaściw­szej najlepiej powierzyć fachowcom z ŁUKOMET-u.
 

Parametry pomp HONDA najczęściej stosowanych przez ŁU­KOMET w różnych sys­temach nawadniają­cych.

Parametry
Podstawowe
Ciśnienia [Atm]:0 - 6
Wydajności [m3/h]:0 - 90
Moce [KM]:4 - 8
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.