C200 - Ciągnikowe specjalne

Pompownia ciągnikowa głębinowa wałowa

Pompownia ciągnikowa głębinowa wałowa
Producent: rovatti
Model: C210
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownie ciągnikowe głębinowe wałowe przeznaczone są do zasilania wszel­kiego typu systemów nawadniających czerpiących wodę ze studni głębi­nowej, w których lustro wody opada poni­żej 6 m od stanowiska pompy, przez co niemożliwe jest stosowanie pompowni powierzchniowych i brak jest zasilania w energię elektryczną ażeby zastosować klasyczną elektryczną pompę głębinową. Pompownie przeznaczone są do współ­pracy z odpo­wiednio mocnym ciągnikiem rolniczym wyposa­żonym w WOM. Przy odpowiednim dobraniu głowicy napędowej mogą być zasilane bezpośrednio z silnika spalinowego. Szeroka gama stosowa­nych pomp zaspokaja potrzeby za­równo deszczowni szpulo­wych znacznie oddalonych od źródła wody, dużoobsza­rowych deszczowni stacjonarnych i instalacji przeciwprzy­mrozko­wych, instalacji kropelkowych, jak również na­wodnień zale­wowych, gaszenia pożarów itp. Wymagana minimalna średnica wewnętrzna studni dla najmniejszej z pompowni 150 mm.
Budowa i zasada działania
W wersji podstawowej pompownia składa się z: głowicy napędowej, segmentów rury wałowej, pompy wielostopniowej, rury ssącej, kosza ssącego z zaworem stopowym. Wszystkie elementy łączone są między sobą kołnierzowo. Głowica napędowa pompy stoi na odpowiednio przygotowanym fundamencie i/lub na niskiej ramie nośnej. Głowica posiada wbudowaną przekładnię kontową zwiększającą obroty. Dostępne są różne przełożenia. Napęd z głowicy prowadzony jest w dół do pompy za pomocą 3 metrowych segmentów rury wałowej, która mając wbudowany i centralnie ułożyskowany wał spełnia jednocześnie zadanie rury tłocznej dla pompowanej wody. Na rurze tej wisi jednocześnie cały ciężar pompowni w studni. Na końcu rury wałowej zamocowana jest pompa wielostopniowa. Poniżej wisi rura ssąca a na końcu kosz ssący z zaworem zwrotnym. Dobór odpo­wiedniej pompowni najlepiej powierzyć specjalistom z ŁUKOMET-u. Przy doborze należy przede wszyst­kim wziąć pod uwagę: wymagane zapotrzebowanie wody dla danej plantacji, zapotrzebowanie i ciśnienie wody dla posiadanej deszczowni, straty ciśnienia na rurociągu przesyłowym, moc ciągnika jakim dysponujemy, charakterystykę studni: zależność wydajności od obniżenia lustra wody, średnicę studni.
Alternatywnym napędem pompowni przy odpowiednio dobranych przełożeniach głowicy napędowej może być silnik spalinowy.
Parametry wybranych pompowni
Typ pompy
 
Typ przekładni
Dostępne przełożenia multipl.
Max. średn. zestawu
Obroty pompy
[1/min]
WYDATEK
l/min
0
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2200
2600
m3/h
0
18
24
30
36
48
60
72
84
96
108
132
156
6V13/14
3OM1
3,2; 3,84; 4,26 4,8; 5,76; 6,4
142
2900
H [m]
176
165
153
137
112
N [kW]
9,3
14,6
16,4
17,2
17,4
7V24/8
4OM2
3,37 3,67 4,12 5,06 5,5 5,9 6,4
171
2900
H [m]
171
151
145
135
124
112
93
N [kW]
21
25,2
26,5
28,6
30,6
31,8
31,7
8V35N/7
5OM3
3,14 3,46 3,84 4,23 5,5 6,06
191
2900
H [m]
192
150
142
133
125
110
N [kW]
36
39,2
41,2
42,9
45,1
46,2
8V45N/7
5OM35
2,81 3,42 3,82 4,21 4,91 5,62
191
2900
H [m]
174
143
137
132
116
95
N [kW]
38
51,1
53
54,6
56,2
56,7

Oprócz powyższych, ŁUKOMET może wykonać na zamówienie pom­pownie o dowolnych parametrach, na dwukoło­wym podwoziu, z za­wadnia­niem lejkiem, lub inżektorowym, z automatycznym zabezpie­czeniem przed awarią, z wielo­stopniową pompą wysokociśnieniową z niskociśnieniową pompą wielkiej wydajności, z windą do opusz­czania kosza ssą­cego, z pompą do gnojowicy wyposażoną w rozdrabniacz nożowy, pompą samozasysającą lub próżniową.

Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:9 - 16
Wydajność [m3/h]:18 - 150
Zapotrz. mocy [kW]:9 - 58
Do studni [cal]:6 - 10
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.