T500 - Pomiarowe

Mobilna Stacja Pomiaru Wietrzności ŁUKOWIETRZ

Mobilna Stacja Pomiaru Wietrzności ŁUKOWIETRZ
Producent: Łukomet
Model: T530
Opis produktu
Przeznaczenie
MSPW przeznaczona jest do pomiaru i rejestracji parametrów wietrzności koniecznych do oceny przydatności terenu pod budowę elektrowni wiatrowych. Zainstalowane na słupowym maszcie urządzenia mierzą i rejestrują: prędkość wiatru - na trzech wysokościach, kierunek wiatru - na dwóch wysokościach, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne. Niezwiązany z grunt-em, niekotwiczony, mobilny,ŁUKOWIETRZprzeznaczony jest dostawiania bez zezwoleń budowlanych podobnie jak samochodowy dźwig, strażacka drabina, wzwyżka czy żaglowiec.
 
Budowa
ŁUKOWIETRZ to stalowa konstrukcja wykonana na bazie wielokątnych, stożkowych profili spawanych i ocynkowana ogniowo. Słup pionowy to kilka kilkunastometrowych wielokąt-nych stożków o zmiennej grubości ścianki, nasadzonych jeden na drugi co zapewnia im współosiowość i sztywność. Najniższy najpotężniejszy stożek ma wspawaną tarczę stanowiącą jego podstawę. Do tarczy mocowane są łapy podporowe wsparte końcami na podkładach balastowych.
 
Sposób użytkowania
ŁUKOWIETRZ transportowany jest na standardowej naczepie holowanej ciągnikiem siodłowym z nabudowanym HDS-em. Na dnie naczepy ułożone są na płasko żelbe-
towe podkłady. Na podkładach przewożone są oddzielnie: stożkowe elementy masztu nasadkowego i łapy podporowe. W oddzielnych skrzyniach przewożone są narzędziai sprzęt montażowy oraz elementy złączne, linki, wciągarka, wysięgniki, siatka oraz aparatura pomiarowo-zasilająca.
O zamiarze postawienia stacji powiadamiane jest lotnictwo wojskowe i cywilne z podaniem współrzędnych. Na miejscu ustawienia wytyczone zostają place pod położenie podkładów. Według szablonu i pod niwelator, ręcznie (łopatą i szpadlem) zostaje zniwelowany i zawibrowany grunt a jeśli to konieczne zostaje wykonana kilkucentymetrowa podsypka piaskowa. Z zajmowanego placu o powierzchni 400 m2 nie musi być usunięte zakrzaczenie ale koniecznym jest przygotowanie dojazdu dla ciągnika siodłowego i dźwigu. HDS-em, lub ładowarką teleskopową należy z naczepy zdjąć skrzynie i elementy stalowe. Zdjąć jako ostatni i postawić na kobyłkach montażowych na środku placu - pierwszy element masztu z tarczą. Zdjąć z naczepy i położyć na swoim miejscu wszystkie podkłady betonowe. Wstawić na swoje miejsce i skręcić śrubami łapy podporowe do tarczy pierwszego już stojącego elementu masztu. Na ziemi (na leżąco) zmontować cały maszt - zamontować linki, wysięgniki i część osprzętu pomiarowego. Wysokim dźwigiem nasadzić zmontowany maszt na pierwszy element. Śrubami łap wyregulować pion masztu i wyrównać naciski na poszczególne podkłady. do końców łap zamontować i naprężyć wanty stabilizujące maszt.Korzystając z zamontowanych na stałe; wciągarki, bloczka, liny i uprzęży - można dokonać inspekcji, montażu lub regulacji elementów na całej wysokości słupa. Korzystając z zamocowań w podkładach wykonać ogrodzenie siatką. Sprawdzić poprawność działania aparatury. Wystartować rejestrację pomiarów. 
Po zakończeniu okresu rejestracji przystąpić do demontażu stacji w kolejności odwrotnej jak wyżej. Całą stację zapakować na naczepę i przetransportować na nowe stanowisko.
 
Dane techniczne
Wysokość nad gruntem m 52
Powierzchnia m x m 20 x 20
Masa konstrukcji kg 5 000
Masa podkładówżelbet. kg 12000
Największa długość elementów m 12
Największa masa jednego elementu kg 2500
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
Zgłoszone do UP RP dn 19.09.2008r
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.