M700 - Pulsacyjne

M700 500 E Zraszacz przeciw pyleniu

M700 500 E Zraszacz przeciw pyleniu
Producent: Łukomet
Model: M700
Opis produktu
Przeznaczenie
Zraszacze pulsacyjne przeznaczone są głównie do zraszania po­wierzchni terenu w celu zapobiegania pyleniu, utrzymywania wilgoci w powierzch­niowej warstewce podłoża i zapobieganiu wysychania np. drewna na składowiskach. Szczególne zastosowanie mają tam gdzie konieczne jest utrzymanie dużych i bardzo dużych powierzchni ciągle wilgotnych a jest zbędnym, niepożądanym lub wręcz niedo­puszczal­nym stosowanie inten­sywności opadu tradycyjnych zrasza­czy, prowa­dzących do przedostawa­nia się wielkich ilości wody do warstw pod­powierzch­niowych lub nawet spływów erozyjnych. Zra­szacze pulsa­cyjne stosuje się na składowiskach popiołów, wysypi­skach śmieci, hałdach kopalnia­nych, składowiskach lotnych pyłów, okresowo osu­szanych wylewi­skach, składowiskach drewna itp. Istotną zaletą zra­szaczy pulsacyjnych jest duży i bardzo duży zasięg - czyli powierzch­nia zraszana - przy zni­komych wymaganiach odno­śnie wydajności instalacji zasilającej, co pozwala na stosowanie bar­dzo małych średnic rurek zasilających.
 
Budowa i zasada działania
Na stalowym, ocynkowanym ogniowo zbiorniku hydroforowym posa­dowiony jest pełnoprzepływowy zawór sterowany ciśnieniem wody a na nim dalekosiężny zraszacz turbinowy. Zraszacze pulsa­cyjne roz­stawione są na terenie przeznaczonym do zraszania w roz­stawie wyni­kającej z ich zasięgów uzyskiwanych przy nominalnym ciśnieniu pracy. Do każdego ze zraszaczy, za pomocą cienkich (i dlatego tanich i łatwych do prze­mieszczania) rurek polietylenowych doprowadzona jest woda pod wy­maganym ciśnieniem.
Woda pod ciśnieniem kilku atmosfer, doprowadzona poprzez zaworek regulujący, przez kilka (kilkana­ście) minut napełnia zbiornik hydroforowy sprężając w zbiorniku powietrze. Po osiągnięciu ciśnienia sieci następuje otwarcie zaworu pod zraszaczem, powietrze się roapręża i zawartość zbiornika hydroforowego jest wystrzeliwana przez dyszę zraszacza w czasie kilku (kilkunastu) sekund na odległość kilkudziesięciu metrów. W czasie wystrzeliwania wody jego strumień obraca wirnik turbinki obracając prądownicę zra­szacza o kilkanaście stopni wokół osi co daje zroszony klin o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwa­dratowych. Powierzchnia ta zostanie ponownie zroszona za kilka godzin – w momencie kiedy na tyle wy­schnie, że zagraża pyleniem.
 
Dane techniczne i eksploatacyjne
Wymiary: średnica 550 mm  
Wysokość: 1,30 m       
Zasięg zraszacza: 34 m
Masa bez wody: 60 kg
Wydajność chwilowa: 500 l/min
Pojemność zbiornika hydroforowego: 120 l               
Rozstawa zraszaczy: 45 x 45 m
Zraszacz turbinowy SKIPER z dyszą: 18 mm          
Ilość wody wyrzucona: 8200 l/dobę
Przewód zasilający: PE HD   średnicy 20 mm           
Uzyskana dawka polew. : 4 mm/dobę
 
Zraszacze pulsacyjne wykonywane są w ŁUKOMET na zamówienie. W zależności od wymaganych parametrów eksploatacyjnych a zwłaszcza częstotliwości polewania i wielko­ści jednorazowej dawki stosowane są zbiorniki (również przeponowe) o pojemności za­równo 10 l jak i 500 l, zraszacze z dyszami o średnicy od 4 mm do 28 mm, osiągające za­sięg 50 m i powierzchnię chronioną ¾ ha z jednego urządzenia. Stosowane są również zra­szacze o kącie nachylenia prądownicy 45o do zraszania wysokich skarp wysypisk.
Parametry
Podstawowe
Zasięg zraszacza [m]:34
Wydajność [l/min]:500
Rozstaw zraszaczy [m]:45 x 45
Pojemność zbiornika [l]:500
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.