SB41 - ŁUKOSPŁYW

ŁUKOSPŁYW KG system do korytarzy gnojowych

ŁUKOSPŁYW KG system do korytarzy gnojowych
Producent: Łukomet
Model: SB41 KG
Opis produktu
Przeznaczenie
System ŁUKOSPŁYW® KG opracowany został specjalnie do odprowadzania gnojowicy z korytarzy gnojowych zarówno tych przy zewnętrznych stołach paszowych wygarnianych spy­chaczem czołowym jak rów­nież wewnętrznych wygarnia­nych zgarniaczami mechanicz­nymi typu delta. Tam gdzie nie stosuje się ściółkowania, krowy leżą na matach gumo­wych lub na legowiska stosuje się piach lub trociny a w kory­tarzu gnojowym jest tylko kał i mocz ewentualnie z niewielką zawartością miałkiej frakcji stałej, ŁUKOSPŁYW® KG pochłania gnojowicę do czysta – wszystko wgarnięte jest do szczeliny, spływa do przepom­powni i pompowane jest do zbiorników magazynowych. Tam gdzie z legowisk i ze stołów paszowych na korytarz gnojowy trafia słoma i sianokiszonka – ŁUKO­SPŁYW spławia do przepompowni frakcję ciekłą i mazistą, natomiast słoma i siano wygarniane są na koniec korytarza i na płytę obornikową. ŁUKOSPŁYW® może być zastosowany w oborach nowo projektowanych a w obiektach już używanych zastosowanie jego wymaga wykucia kanałów najlepiej po środku korytarzy gno­jowych.
 
Budowa i działanie
Na środku korytarza gnojowego pod posadzką zainstalowana jest rura z tworzywa sztucznego np. PCV z wyciętymi w jej górnej części podłuż­nymi szcze­linami. Rura ułożona jest z odpowiednim spadkiem i pod właściwą grubością war­stwy betonu. Początek rurociągu (w najwyższym końcu) wy­prowadzony jest pełnym przekrojem i kolanem pionowo w górę najlepiej tuż za budynkiem. Koniec rurociągu (najniższy punkt) wpro­wadzony jest spły­wem do studzienki ponad najwyższym dopuszczalnym poziomem wycieków lub wpro­wadzony kola­nem i pionową rurą pod poziom kiedy oba­wiamy się jego efektu wentylacyjnego. Obok tej rury ułożona jest znacznie cieńsza, ciśnieniowa rura PE, którą pompa umieszczona w przepompowni tłoczy frakcję ciekłą na początek rury spływowej zapewniając jej przepłukiwanie i spła­wianie frakcji stałej wpadającej do rury przez szczeliny. ŁUKOMET produkuje na zamówienie specjalne spychacze czołowe ŁUKOSPYCH (montowane na ciągniku lub ładowarce teleskopowej) zgarniające i wciskające gnojowicę w szczelinę ŁUKOSPŁYWU. Podobne rozwiązanie opracowano do wewnętrznych korytarzy gnojowych wyposażonych w zgarniacze mechaniczne np. typu delta – najlepiej ŁUKODELTA. W ŁUKOSPŁYWIE KG zgarniacz nie pcha przed sobą całej zgarniętej masy ona spływa na bieżąco przez szczeliny do podposadzkowej rury gdzie spada na wartki strumień cieczy płuczącej jest wy­mieszana i gotowa do przepompowania do zbiorników magazynowych.
Jeżeli w wyniku niewła­ściwej eksploata­cji rura spływowa ulegnie całkowitemu zaczopowaniu to ŁUKOMET ma prosty w budowie i eksploatacji przyrząd do jego bezstresowego przeczyszczania. Jeżeli jest realne zagrożenie że wycieki w rurze ­spływo­wej będą za­marzały co będzie utrudniało jego użytkowanie w okresie zimowym to ŁUKOMET przewiduje sys­tem pod­grzewania rury ka­blem grzejnym lub rurkami przewodzącymi ciepłą (niekoniecznie ogrze­waną) ciecz np. gnojówkę. ŁUKOMET  posiada dopracowaną technologię wykonania ŁUKOSPŁYW-u na każdym etapie jego budowy. Nie eksperymentuj !!!   Swój problem powierz fachow­com, zaoszczędzisz pieniądze !
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk P-378502
Parametry
Podstawowe
Opis:System do odprowadzania gnojowicy z korytarzy gnojowych zarówno tych przy zewnętrznych stołach paszowych wygarnianych spychaczem czołowym jak również wewnętrznych wygarnianych zgarniaczami mechanicznymi typu delta
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.