T400 - Beczkowozy specjalizowane

Hydrosiewnik ŁUKOMET

Hydrosiewnik ŁUKOMET
Producent: Łukomet
Model: T410,ŁHS-4
Opis produktu
Przeznaczenie
Hydrosiewnik ŁHS-4 przeznaczony jest do hydrodyna-micznego obsiewu głównie skarp i terenów trudnodostę-pnych zawiesiną nasion traw i motylkowych w osadach ściekowych nawet wypełnianych torfem lub wiórami. Strumieniem gęstej, lepkiej, pożywnej dla roślin cieczy, wyrzucanej pod ciśnieniem kilku atmosfer z kierowanego działka, pokrywa się na odległość 20 – 40 m powierzchnie skarp na nasypach piaszczystych np. autostrad, zbocza wy­sypisk śmieci, zbocza hałd przemysłowych czy popiołów.
Z uwagi na zbiornik o pojemności 4 m3 wody, wysoko ci­śnieniową pompę i działko typu stra­żackiego, hydrosiew­nik idealnie nadaje się do prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej jako wóz bojowy ochotni­czych straży pożar­nych.
Hydrosiewnik ŁHS-4 współpracuje z ciągni­kiem rolniczym klasy min. 3.0 T, wyposażonym w dolny zaczep transpor­towy, WOM – 540 obr/min, jednoobwodową hydraulikę zewnetrzną 16MPa, instalację hamulcy pneumatycznych 0,6 MPa, i świateł drogowych 12 V 
 
Budowa
Hydrosiewnik ŁHS-4 zbudowany został na bazie wozu asenizacyjnego o pojemności beczki 4 m3. (ŁU­KOMET podejmie się budowy siewnika na bazie dowolnego wozu nawet o pojemności 25 m3)
Na jednoosiowym podwoziu z szerokoprofilowymi, niskociśnieniowymi oponami, posadowiona jest na sztywno stalowa beczka o pojemności 4000 l. Stalowa beczka stanowi konstrukcję nośną do której do­spawany jest skrzynkowy dyszel a na tych dwóch elementach nabudowane pozostałe podzespoły, wypo­sażenie i urzą­dzenia obsługowe. Na dyszlu zainstalowano ssąco-tłoczącą, wysokowydajną i wysokoci­śnieniową pompę krzywkową (kłykciową – Rootsa). Na tylnej dennicy beczki zainstalowane jest stacjo­narne działko umożliw­jające (dzięki obrotowym złączom w płaszczyźnie poziomej i pionowej) kierowa­nie strumienia cieczy w dowolnym kierunku. Dwie zasuwy klinowe i trójdrożny zawór umożliwiają wy­godne wybieranie funkcji pracy. Pomosty, barierki i drabinki zapewniają operatorowi wygodną i bez­pieczną obsługę. Mechaniczne, wałowe mieszadło z napędem hydrostatycznym - umieszczonym we­wnątrz beczki - zapewnia wystarczające miksowanie zawartości, bez obawy o wycieki.
Hydrosiewnik ŁHS-4 wyposażony jest w hamulce pneumatyczne i oświetlenie drogowe. Posiada homo­logację uprawniającą do zarejestrowania pojazdu jako przyczepy rolniczej przeznaczonej do holowania po drogach publicznych za ciągnikiem rolniczym z prędkością do 25 km/h.
 
Dane techniczne:
Długość           5600 mm                     Zapotrzebowanie mocy                35 kW
Szerokość        2200 mm                     Wydajność pompy                    1200 l/min
Wysokość        2100 mm                     Ciśnienie pracy                              8 bar
Masa              1900 kg                        Średnica dyszy                            22 mm
Ładowność      4000 l                          Zasięg strumienia do                    40 m
Parametry
Podstawowe
Zapotrzebowanie mocy [kW]:35
Ciśnienie pracy [bar]:5
Wydajność użyteczna [l/min]:1200
Zasięg [m]:40
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.