P200 - Pomiar parametrów wody

Elektroniczny sterownik hydrostatyczny

Elektroniczny sterownik hydrostatyczny
Producent: Łukomet
Model: P251
Opis produktu
Przeznaczenie
Sterownik P251 został opracowany do sterowania pracą pompy w prze­pompowni  gnojowicy dowolnego pochodzenia, każdej konsystencji , lepkości i zawartości suchej masy. P251 w pełni zastępuje łączniki pływakowe - eliminując wszelkie problemy z ich oblepianiem, zawie­szaniem, zaplątywaniem, urywaniem. Elektroniczny sterownik hydro­statyczny przeznaczony jest do pomiaru głębokości cieczy o dowolnej zawartości zanieczyszczeń w niej pływających, w zbiornikach bezci­śnieniowych o dowolnych kształtach i wielkościach. P251 działa bez­błędnie również kiedy na dnie zbiornika nawarstwia się osad a po po­wierzchni pływa kożuch, lód, zmarzlina. Sterownik oprócz pomiaru głębokości w zakresie od 0,10 m do 5,00 m z rozdzielczością co 0,10 m  posiada funkcję dwustanowego sterowania pracy pompy oraz załą­czania alarmu. Poziom zadziałania poszczególnych przekaźników ste­rujących może być dowolnie wybierany w pełnym zakresie pomiarowym. 
 
Budowa i zasada działania.
Sterownik P251 w kompletacji handlowej składa się z czterech elementów do samodzielnego zainstalowania:
w szafce rozdzielni na listwie zaciskowej - zasilacz 220~V / 5=V i moduł pomiarowo-sterujący, na trasie od modułu do zbiornika - poliamidowa lub polietylenowa rurka łącząca, w zbiorniku z cieczą - sonda pomia­rowa. Moduł pomiarowo-sterujący to mikroprocesorowy układ pomiarowy z przetwornikiem ciśnienia gazu na wielkość elektryczną. Dwucyfrowy, duży wyświetlacz LED pokazuje głębokość zanurzenia sondy. Przyciski służą do  pro­gramowania poziomów zadziałania trzech dwustanowych przekaźników wyjściowych mogących bezpośred­nio złączać styczniki. Sonda pomiarowa to szczelny, odpowiednio obciążony, elastyczny worek wypełniony gazem (może być suchym powietrzem). Sonda najczęściej spoczywa na dnie zbiornika przepompowni a z modułem pomiarowym jest połą­czona poliamidowym wężykiem.
 Słup cieczy ponad sondą ściska worek wywołując proporcjonalnie duże ciśnienie zawartego w worku gazu. Rurka poliamidowa przeka­zuje to ciśnienie na przetwornik umieszczony w module sterującym. otrzymany w ten sposób sygnał elektryczny jest przetwarzany mikro­procesorowo i jest użyty do sterowania pompą i alarmem.
 
Dane techniczne.
Wymiary modułu    szer x wys x gl
[mm]
70 x 90 x 60
Masa modułu
[g]
145
Rurka poliamidowa  max dł.
[m]
20
Wymiary sondy śred x wys
[mm]
125 x 220
Masa sondy
[g]
2250
Zakres pomiaru i sterowania            
[m]H2O
0 - 5
Rozdzielczość pom. i ster.  
[m]
0,1
Ciśnienie niszczące przetwornik
[MPa]
0,2
Zasilanie zasilacza  
[V]
~ 230
Pobór prądu   
[mA]
500
Napięcie pracy modułu 
[V]
= 5
Obciążalność styków    przy 230 V
[A]
5
Zakres pracy 
[°C]
- 30 ÷ +50
 
Parametry
Podstawowe
Opis:Steruje pracą pompy w przepompowni gnojowicy dowolnego pochodzenia
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.