G250 - Wyposażenie IRTEC

Elektroniczny regulator prędkości „EASY RAIN 3”

Elektroniczny regulator prędkości „EASY RAIN 3”
Producent: IRTEC
Model: G251,033
Opis produktu
Przeznaczenie
Sterownik elektroniczny EASY RAIN stosowany jest zamiast mechanicznej regulacji prędkości zwijania i tachometru w deszczowniach szpulowych. Umożliwia optymalne programowanie czasu pracy i niezbędnej ilości opadu z milimetrową dokładnością, nadzoruje prędkość deszczowania i stale porównuje wartości zadane z rzeczywistymi uwzględniając korekty, z możliwością ustawienia pauzy początkowej i końcowej w celu dokładnego nawodnienia początku i końca kwatery.
 
Charakterystyka techniczna
Parametry do zaprogramowania w sterowniku:
 • prędkość zwijania węża PE, utrzymywana w czasie całego cyklu pracy
 • pauza początkowa nawadniania (czas opóźnienia rozpoczęcia zwijania), w godz i min
 • pauza końcowa nawadniania (czas opóźnienia otwarcia/zamknięcia zaworu), w godz i min
 • wyłączenie programu pracy przy zaniku wymaganego ciśnienia oraz ponowne uruchomienie po przywróceniu ciśnienia, możliwe tylko w przypadku, gdy maszyna jest wyposażona w presostat - czujnik spadku ciśnienia (opcja)

Parametry możliwe do odczytania na wyświetlaczu sterownika:

 • aktualna, rzeczywista prędkość zwijania, w (m/h)
 • zaprogramowana prędkość zwijania, w (m/h)
 • długość rozwiniętego węża PE  i długość węża PE pozostała do zwinięcia, w (m)
 • alarm sygnalizujący rozładowanie akumulatora
 • czas pauzy początkowej ustawiony i pozostały
 • czas pauzy końcowej ustawiony i pozostały
 • pozostały czas cyklu pracy, w godz i min
 • ewentualny alarm sygnalizujący nieprawidłowe zaprogramowanie lub wady w działaniu
 • w przypadku alarmu elektroniczny regulator prędkości uruchamia zawór odcinając lub zrzutowy (jeśli taki występuje) zatrzymując pracę pompowni

Akcesoria uzupełniające, umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości sterownika EASY RAIN: panel słoneczny, elektrozawór zrzutowy, elektrozawór odcinający i presostat.

G251,025/026

Elektrozawór zrzutowy na spadek ciśnienia odpowiedni dla struktury deszczowni

G251,029/030

Elektrozawór odcinający na wzrost ciśnienia odpowiedni dla struktury deszczowni

G251,037

Presostat – czujnik spadku ciśnienia,

G251,038

Panel słoneczny do elektronicznego regulatora prędkości

 

Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.