SC00 - Zespoły pompowe

Ciągnikowa, pionowa pompownia odśrodkowa do gnojowicy

Ciągnikowa, pionowa pompownia odśrodkowa do gnojowicy
Producent: Łukomet
Model: SC20 DRP
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownia przeznaczona jest do pompowania gnojowicy z podziemnych przejazdowych lub otwartych zbiorników ma­gazynowych oraz do przepompowywania jej o obrębie zagrody. Za pomocą pompowni odśrodkowej można gnojowicę przepompowywać, miksować z wykorzystaniem dyszy strumieniowej, napełniać wozy asenizacyjne nawet od spodu. Pompownia przeznaczona jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 35 kW, wyposażonym w TUZ o udźwigu minimum 7 kN i WOM o obrotach 540 obr/min.    
 
Budowa i zasada działania
Konstrukcja wykonana jest ze spawanych, cynkowanych ogniowo, kształtowników stalowych. Rama przystosowana jest do podczepie­nia do dolnych belek TUZ (bez wykorzy­stania łącznika górnego). Na końcu ramy osadzony jest uchylny trzy­mak z rolkami, w których za pomocą przyciągarki opuszcza się w dół do zbiornika z gnojo­wicą, właściwą pompę wałową. Pompa wałowa to stalowa rura kon­strukcyjna na jednym końcu której obsadzona jest przekładnia ką­towa a na drugim odśrod­kowa pompa z ślimakiem tnąco-napychają­cym gnojowicę od góry. Widoczne na rysunku koła przydatne są jedynie dla uła­twienia przestawiania pompowni, do pracy podwozie jest za­zwyczaj demontowane. Po najechaniu pompą nad właz zbior­nika przechyla się pompę z poziomej pozycji transportowej do pozy­cji pionowej, następnie za pomocą wciągarki pompa opuszczona zostaje pionowo w dół aż do dna zbiornika. Do przeniesienia napędu z ciągnika na przekładnię kątową pompowni służy spe­cjalnej długo­ści WPT. Przekładnia kątowa zwiększa trzykrotnie obroty WOM. Ślimak osadzony na wlocie do wirnika pompy obcina elementy dużo-wymiarowe i włókniste równocześnie napychając gnojowicę na łopatki wirnika pompy odśrodkowej, która pod ciśnieniem prze­tłacza ją do piono­wej rury tłocznej zakończonej szybkozłączem dźwigniowym. Na życzenie jest możliwość zainsta­lowania kierowa­nej dyszy w celu uzyskania miksera strumieniowego
 
Dane techniczne
Długość            mm      3400                Przełożenie przekładni i = 1:3
Szerokość          mm       900                Średnica wirnika   mm       315
Wysokość          mm      1200                Króciec tłoczny           HK 133
Masa                kg         320
 
Wydajność       Q         m3/h                 160      190      240                     200
Wys. podn       H.        m                      29        27        23                    32
Zap. mocy       N         kW                    21        22        23                    27
WOM              n          obr/min             510      510      510                    540
Głębokość zbiornika w którym pompa sięgnie dna to 2,2 – 2,8 m licząc od powierzchni na której stoi.
Parametry
Podstawowe
Wysokość podnoszenia [m]:23 - 32
Wydajność [m3/h]:160 - 240
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.