T500 - Pomiarowe

Anemometr z rejestratorem ARTŁ .

Anemometr z rejestratorem ARTŁ .
Producent: Łukomet
Model: T520
Opis produktu
Przeznaczenie
Anemometr z rejestratorem ARTTŁ przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji parametrów wietrzności koniecznych do oceny przydatności terenu pod bu­dowę elektrowni wiatrowych. Opracowany został jako wyposażenie pomia­rowe mobilnego masztu ŁUKOWIETRZ. Służy do okresowego sczytywa­nia prędkości obrotowej winniczka turbinki (adekwatnej do chwilowej prędkości wiatru), zapamiętywania wyniku pomiaro­wego, magazyno­wania wyników pomiarów z kilku miesięcy i udostępnienia ich do elek­tronicznej trans­misji przewodowo na laptopa. Ze względu na minimalny pobór prądu pozwalający na wielomiesięczne zapisy z bateryjki bez konieczności zasilania z sieci czy doładowania zewnętrznego jest szczególnie przydatny do instalo­wania na masztach narażonych na dewa­stację i kra­dzieże oprzyrządowania, odległych od sieci energe­tycznych i poza zasięgiem sieci komórkowej.
Tam gdzie celowym jest bieżący odczyt na wyświetlaczu lub bezprze­wodowy przekaz wyników pomiaru za pomocą GSM, przewidziano wersję ARTŁr wymagającą jednak doładowania akumulatora z panelu słonecznego, turbinki lub sieci.   
 
Budowa i zasada działania
Rejestrator współpracuje z dowolnym anemometrem turbinowym zasilanym stałym napięciem 5V który na swym wyjściu daje sygnał TTL o częstotliwości 5,666 Hz każdy 1 m/s prędkości wiatru. ARTŁ jest układem mikroproce­sorowym z pamięcią EEPROM dla danych pomiaru. Całość zamknięta jest hermetycznie w pudełku posiadającym na zewnątrz dwie listwy zaciskowe do podłączenia anemometrów, gniazdo RS  do sczytywania danych na komputer i przewody z zaciskami do podłączenia zasilania z baterii zewnętrznej.
W wersji ARTŁr stosowany jest akumulator wraz układem doładowania.
Wirnik anemometru zainstalowany na odpowiedniej wysokości masztu pomiarowego generuje impulsy TTL, które przesyłane są przewodem do rejestratora umieszczonego w niedostępnym dla obcych ale wy­godnym dla obsługi miejscu (skrytce) w podstawie masztu. Rejestrator co minutę otwiera pięciosekun­dową bramkę dla impulsów pomiarowych. Impulsy te są separowane od potencjalnych zakłóceń i sczyty­wane. Raz na 10 minut liczona jest średnia z tych ostatnich dziesięciu pomiarów i zapisywana jest ona w pamięci rejestratora.
Załączone do urządzenia oprogramowanie umożliwia w prosty sposób zgranie danych z rejestratora na komputer za pomocą interfejsu RS. Po zgraniu danych program wykreśla je w postaci wykresu i wylicza średnią wartość prędkości wiatru. Dane można zapisać w formie graficznej (wykres) jak i tekstowego ra­portu.
 
Dane techniczne
Wymiary    80 x 55 x 40   mm
Masa bez baterii: 110 g
Zasilanie: 12V DC
Zużycie prądu: 8 mA
Max prędkość wiatru: 50 m/s
Ilość obsługiwanych anemometrów: 2
Pojemność pamięci: 57 dni pomiaru
(możliwość stosowania pamięci na 2x większą)
Parametry
Podstawowe
Wymiary [mm]:80 x 55 x 40
Masa [g]:110
Zużycie prądu [mA]:8
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.